• 11.jpg
 • 9.jpg
 • 6.jpg
 • prawnik.jpg
 • 2.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 12.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg
 • 1.jpg
 • 3.jpg

Pierwsza nowa tablica informacyjna Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów stanęła przy Radzie Osiedla na Swojczyckiej 118. Niech służy ku informacji dla tych, którzy nie komunikują się się z nami przez internet. Kolejne staną: przy szkole podstawowej nr 53 na Wojnowie (we wrześniu 2018), oraz przy Olimpii Port (ma wiosnę 2019).

W Biurze Rozwoju Wrocławia UM rozpoczęła się  kolejna procedura związana z "Uzgadnianiem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tatarakowej we Wrocławiu" - na mocy uchwały nr XL/951/13 z dnia 21 marca 2013 r. - MPZP nr 516.

Prace nad planem trwają już od 2013 roku, od kiedy można było składać pierwsze uwagi i wnioski do planu. Rada Osiedla wystąpiła w tamtym czasie z pismem do BRW, w którym zawarła swoje propozycje dla tego obszaru - Pismo z uwagami w sprawie MPZP ul. Tatarakowej - część z nich została ujęta w projekcie, szczególnie zapisy dotyczące utrzymania zabudowy jednorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych, znalazły się również zapisy dotyczące wydzielenia nowych ciągów komunikacyjnych na wskazanym obszarze.

W załącznikach poniżej można zapoznać się z projektem uchwały oraz szczegółowym rysunkiem projektu planu jaki został przekazany do dalszych prac w Biurze Rozwoju Wrocławia

PROJEKT UCHWAŁY

RYSUNEK PLANU

 

Drodzy Mieszkańcy. Doskonale wiecie, że jako Rada Osiedla chcielibyśmy zrobić dla osiedla bardzo dużo. Do tej pory - w miarę naszych możliwości - staraliśmy się zaspokoić Państwa potrzeby i odpowiedzieć na wszystkie składane prośby i interpelacje. Wiele udaje nam się zrobić, głównie naszej i Państwa determinacji, to fakt niezaprzeczalny. Jak wiecie, Rady Osiedli nie mają zbyt dużych kompetencji, które pozwoliłyby na skuteczne decydowanie o naszym osiedlu czy o kondycji Wrocławia.

Ten stan - NARESZCIE! - możemy zmienić. 

Mamy nadzieję, że dostrzegacie nasze starania i dążenie do profesjonalizacji naszych działań, dlatego liczymy na Wasze zaangażowanie w proces zmian. Osiedle i miasto to MY Mieszkańcy!

Nie pozwólmy, aby zmiany we Wrocławiu wydarzały się bez udziału Rad Osiedli, które są najbliżej Państwa spraw, bolączek i życzeń. Nie pozwólmy, aby zmiany we Wrocławiu wydarzały się bez udziału mieszkańców, których reprezentantem demokratycznym są Rady Osiedla.  
WYPEŁNIJ ANKIETĘ i DAJ SZANSĘ NA WIĘCEJ KOMPETENCJI DLA RAD OSIEDLI i MIESZKAŃCÓW. Wspólnie z Wami Urząd Miasta chce  określić jakie obowiązki, kompetencje i możliwości powinny mieć rady osiedli we Wrocławiu. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety. Państwa odpowiedzi pomogą w stworzeniu rekomendacji, które zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Wrocławia https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclaw-rozmawia-o-osiedlach-ankieta

Komisariat Policji Wrocław-Osiedle ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Debacie ewaluacyjnej pn.  „ Senior w obliczu zagrożeń

Debata odbędzie się w dniu 28 maja 2018 roku o godzinie 17:00 (  do 19:00 ) w Sali konferencyjnej w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA we Wrocławiu przy ul. Krzywoustego 286.

W trakcie spotkania uczestnicy wymienią informacje o ewaluacji i zagrożeniach zdiagnozowanych na poprzednim spotkaniu tj. 16 listopada 2017 roku. Dokonają także analizy czy podjęte działania były adekwatne i uzyskały właściwy efekt.

Celem debaty jest kontynuowanie prac nad dalszym eliminowaniem zagrożeń oraz ustalenie wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa w budowaniu którego ,niewątpliwe każdy ma swój udział".

Podkategorie

Kolej Miejska

Centrum Aktywności Lokalnej

Rada Osiedla

 ul.Swojczycka 118

51-501 Wrocław

kontakt Renata: 501 408 931

kontakt Mariusz 661 308 837

strachocin@osiedla.wroclaw.pl

Radni VII kadencji


Dyżury Rady Osiedla:

Każdy czwartek: 18:00 do 20:00


Dyżury Prawnika

Każdy czwartek: 18.00 do 19.30


Strażnik Miejski 

- 506 288 229 

Policja Psie Pole

- 71 340 28 10

e mail: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl


Urząd Miejski - 71 777 77 77

Awarie ZDiUM - 71 376 00 22, 19501

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22

Koleje Dolnośląskie (awarie, opóźnienia) - 76 753 52 05


Redakcja portalu:

Mariusz Tokarz - administrator

Renata Piwko Wolny - redaktor