• 8.jpg
 • prawnik.jpg
 • 11.jpg
 • 9.jpg
 • 2.jpg
 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg

Z dniem 12 września został wyłożony w Biurze Rozwoju Wrocławia do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar ograniczony : linią kolejową, ulicą Zagrodniczą oraz Strachocińską. Plan można oglądać do 4 października 2019 w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ulicy Świdnickiej 53, w pokoju 309.

25 września odbyła się również dyskusja publiczna nad planem w Urzędzie Miejskim Wrocławia, gdzie przedstawiciele Rady Osiedla byli obecni wraz z mieszkańcami. Podczas spotkania zwrócono uwagę planistom z BRW na wiele niekorzystnych dla mieszkańców rozwiązań, w tym szczególnie:

 • Brak wyjazdu z ul. Śwętochłowickiej na ul. Strachocińską
 • Przekształcenie kolejnych działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie Parku Mikołowska
 • Puszczenie ruchu tranzytowego przez zwężony odcinek ul. Świętochłowickiej 
 • Zagospodarowanie terenów przy linii kolejowej 

Po dyskusji publicznej czas teraz na złożenie wszelkich uwag do planu na piśmie. W związku z tym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie w siedzibie Rady Osiedla w dniu 1 października 2019 roku (wtorek) o godz. 18:00, podczas którego ustalimy dalsze działania oraz przygotujemy w formie pisemnej uwagi, które następnie zostaną skierowane do Biura Rozwoju Wrocławia.

Przypominamy! Uwagi do Planu można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2019 w formie pisemnej.

OBWIESZCZENIE Biura Rozwoju Wrocławia - pismo z dn. 05.09.2019


Kolej Miejska

Centrum Aktywności Lokalnej

Rada Osiedla

 ul.Swojczycka 118

51-501 Wrocław

kontakt Renata: 501 408 931

kontakt Mariusz 661 308 837

strachocin@osiedla.wroclaw.pl

Radni VII kadencji


Dyżury Rady Osiedla:

Każdy czwartek: 18:00 do 20:00


Dyżury Prawnika

Każdy czwartek: 18.00 do 19.30


Strażnik Miejski 

- 506 288 229 

Policja Psie Pole

- 71 340 28 10

e mail: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl


Urząd Miejski - 71 777 77 77

Awarie ZDiUM - 71 376 00 22, 19501

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22

Koleje Dolnośląskie (awarie, opóźnienia) - 76 753 52 05


Redakcja portalu:

Mariusz Tokarz - administrator

Renata Piwko Wolny - redaktor