Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców

na konsultacje społeczne

w sprawie poprawy sytuacji komunikacyjnej osiedla Swojczyce - część południowa

(Olimpia Port, Nowy Port, Osiedle Przystań)

w czwartek, 6 lutego 2020 o godzinie 19:00 

do Rady Osiedla przy Swojczyckiej 118


W dniu 4 grudnia 2019 roku przedstawiciele Rady Osiedla: Mariusz Tokarz oraz Stanisław Piątek spotkali się z urzędnikami z Wydziału Inżynierii Miejskiej (WIM) oraz Wydziału Transportu (WTR), którzy przedstawili swoje propozycje na następujące tematy:

 1. Uporządkowanie parkowania na Swojczycach południowych (Olimpia Port, Nowy Port, Osiedle Przystań)
 2. Możliwość uruchomienia w krótkim czasie linii 145 do ulicy Magellana. 
 3. Pozostałe tematy (zgodnie z notatką ze spotkania, link poniżej)

Notatka ze spotkania z WIM i WTR w dniu 4.12.2019

Odnośnie samego parkowania w tym rejonie urzędnicy ogólnie zgodzili się z koncepcją wypracowaną przez Radę Osiedla wraz z mieszkańcami w trakcie pierwszych konsultacji (do przeczytania tutaj: Konsultacje społeczne na temat organizacji parkowania Swojczyce (Olimpia Port, Nowy Port)

Jednakże ze swojej strony zaproponowali również rozwiązanie obejmujące uczynienie ul. Magellana i Kolumba jednokierunkowymi - pierwsza w kierunku ul. Swojczyckiej, druga w kierunku rzeki, z zastrzeżeniem, że ul. Kolumba dopiero po remoncie planowanym na przełomie 2020/21.

Argumentami za jednokierunkowością ma być możliwość wyznaczenia większej ilości miejsc postojowych oraz, w przypadku ul. Magellana - możliwość uruchomienia linii autobusowej 145 wraz z przystankiem końcowym. Jej proponowany przebieg pokazuje poniższa grafika.

 

Linia 145 zamiast na pętli Sępolno, kończyłaby bieg na Swojczycach przy ul. Magellana. Z ulicy Monte Cassino autobusy skręcałyby na Mosty Chrobrego, następnie w ul. Marca Polo i Magellana z przystankiem końcowym na wysokości parkingu przy Magellana 8. W kierunku centrum autobusy z ul/ Magellana skręcałyby w ul. Swojczycką, następnie przez Mosty Chrobrego do ul. Monte Cassino i dalej obecną trasą.

Propozycja przedłużenia linii 145 do naszego osiedla to wielokrotnie wnioskowana i wyczekiwana przez wielu mieszkańców wiadomość - LINK. Obecnie oferta komunikacji miejskiej na naszym osiedlu jest mocno ograniczona, co widać poniżej.

 Linia 145 to, zanim powstanie linia tramwajowa, zupełnie nowa jakość w skomunikowaniu Swojczyc z centrum miasta:

 • - bezpośrednio ze ścisłym centrum miasta i Dworcem Głównym, 
 • - bardziej pojemnym taborem zawsze przegubowym
 • - na stałe, przez cały dzień i we wszystkie dni tygodnia - w przeciwieństwie do linii 715, która jest linią szczytową i jedynie tymczasową do czasu powrotu pociągów
 • - wobec stałych problemów z punktualnością i pojemnością linii 115 pozwoli wielu mieszkańcom bardziej zaufać ofercie MPK i obejść się bez samochodu

Ponadto zmiana trasy znacznie przybliży przystanek autobusowy do Nowego Portu i Osiedla Przystań oraz ostatnich etapów Olimpii Port.

Obecnie do przystanku Magellana jest nawet ponad 1 km. Oznacza to w praktyce wykluczenie komunikacyjne - standardy dostępności wskazują, że nie powinno być to więcej niż ok. 400 m. 

Nowy przystanek zmniejszy tę odległość do ok. 600m.

Wdrożenie linii 145 w proponowanym kształcie to kwestia kliku tygodni. Urzędnicy zaznaczają jednak:

 • Nie ma możliwości przedłużenia 145 do Ronda nad Czarną Wodą (centrum Swojczyc) ze względu na korki na ul. Swojczyckiej - pętla przejazdowa na ulicy Magellana pozwala uniknąć większej części korków (linia 715 z jej opóźnieniami jest dowodem na te twierdzenia)
 • Nie ma obecnie możliwości realizacji pętli na ul. Magellana przy utrzymaniu w miejscu postoju 2 kierunków ruchu - ze względów bezpieczeństwa (możliwy postój do 2 autobusów przegubowych, lekki łuk, występowanie wyjazdów z posesji)

Ze względu na obecny stan ulicy Kolumba, a także inne aspekty ruchowe na naszym osiedlu radni osiedlowi zaproponowali, żeby jednokierunkowość ograniczyć do minimum i ustanowić ją jedynie na odcinku niezbędnym dla uruchomienia linii autobusowej - między ul. Vasco Da Gamy a wjazdami na osiedle po obu stronach przy Starej Cegielni. W ten sposób tylko jeden wjazd na osiedle i to taki, który ma dobrą alternatywę byłby niedostępny dwukierunkowo. Minusem takiego rozwiązania jest brak możliwości ustanowienia jakichkolwiek legalnych miejsc postojowych po zachodniej stronie Magellana (przy parku). Warto jednak zaznaczyć, iż w trakcie poprzednich konsultacji na temat parkowania większość mieszkańców wnioskowała o usunięcie tych miejsc ze względu na ograniczenie widoczności przy wyjazdach z osiedla oraz nagminne blokowanie chodnika.

Konsultacje w przedstawionych powyżej kwestiach odbędą się w czwartek, 6 lutego 2020 o godzinie 19:00 w siedzibie Rady Osiedla przy Swojczyckiej 118 (wejście lewe) na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Temat komunikacji i organizacji ruchu w tym rejonie prowadzą radni: Stanisław Piątek, Rafał Pietrzak i Mariusz Tokarz


 • Materiał graficzny przygotował: Rafał Pietrzak
 • Opracowanie tekstu: Stanisław Piątek