Od 10 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programów: KAWKA Plus i Termo KAWKA.

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwa stałych na ogrzewanie niskoemisyjne (program KAWKA plus) oraz wniosków o udzielenie dotacji na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych (termo KAWKA)

KAWKA Plus to miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepło. Osoba, która wymieni piec nie spełniający norm ekologicznych, może dostać do 15 tys. zł jako zwrot kosztów montażu nowego źródła ciepła.

Dopłaty do wymiany pieców na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła:

  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie gazowe,
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • pompy ciepła,
  • ogrzewanie olejowe.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2020 można składać do dnia 30 września 2020 r.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie Wrocławia -  kliknij tutaj