• 12.jpg
 • img1.jpg
 • img4.jpg
 • 13.jpg
 • img9.jpg
 • img2.jpg
 • img5.jpg
 • img7.jpg
 • img8.jpg
 • 23.jpg
 • img10.jpg
 • img6.jpg
 • img3.jpg

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ceglanej, Miłoszyckiej i Byczyńskiej we Wrocławiu

Uwaga!

W związku z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii, weszły w życie restrykcje i zalecenia rządowe oraz samorządowe odnośnie m.in. przemieszczania się i korzystania z obiektów oraz przestrzeni publicznej. Zalecono ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie na rzecz wysłania korespondencji drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z uwagi na powyższe oraz w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców i stopniowym zmniejszaniem obostrzeń sanitarnych w kraju, Prezydent Wrocławia zdecydował, o ponownym ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ceglanej, Miłoszyckiej i Byczyńskiej we Wrocławiu i zaproszeniu Państwa na dyskusję publiczną do Sali Sesyjnej.

Jednocześnie informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluje się o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Ponadto informuje się, że  uwagi złożone w terminie od 29 maja 2020 r. do 3 lipca 2020 r. uznaje się za złożone w terminie oraz że  zostały rozpatrzone zgodnie z procedurą formalno – prawną.


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIX/1391/18 z dnia 5 lipca 2018 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony od strony północnej planowaną Trasą Swojczycką, od strony południowej ulicą Miłoszycką i od strony zachodniej planowaną Trasą Olimpijską, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 lipca 2020 roku do 21 sierpnia 2020 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pok. nr 303 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem: http://bip.um.wroc.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, Ratusz - Rynek Sukiennice 9 w Sali Sesyjnej o godz. 15:30 . Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Wrocławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław lub w formie elektronicznej za pomocą śrdków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2020 roku.

Pełna dokumentacja dostępna na platformie BIP - LINK