• img1.jpg
 • img6.jpg
 • 23.jpg
 • img5.jpg
 • img3.jpg
 • 12.jpg
 • img9.jpg
 • img10.jpg
 • 13.jpg
 • img8.jpg
 • img7.jpg
 • img4.jpg
 • img2.jpg

Zarząd Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów informuje mieszkańców o stanowisku w sprawie organizacji lokalu wyborczego w lokalizacji Swojczycka 118 w dniu 10 maja 2020r.
Stanowisko przekazano do odpowiedniej jednostki Urzędu Miejskiego i MBW.
_______________________________________________________________

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemicznym, Zarząd Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów, nie widzi możliwości udostępnienia pomieszczeń w budynku przy ulicy Swojczyckiej 118, na zaplanowane wybory prezydenckie w dniu 10 maja 2020, aż do momentu zawieszenia lub odwołania tego stanu przez władze centralne. Uzasadnienie.
Według zaleceń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Zdrowia, wprowadzono szereg zaleceń i obostrzeń dla obywateli, dotyczących przemieszczania się, zachowania najwyższych standardów sanitarnych czy zachowania ostrożności podczas komunikowania się bezpośredniego. W związku z tymi zaleceniami nie widzimy możliwości przeprowadzenia:
- bezpiecznego pod względem epidemiologicznym naboru kandydatów na opiekunów pomieszczeń czy operatorów informatycznych (konieczność spotkania bezpośredniego i podpisania odpowiednich formularzy)  
- bezpiecznego pod względem epidemiologicznym przygotowania lokalu (sprzątanie, wystrój, inne przygotowania przeprowadza zazwyczaj w naszym lokalu parę osób, co rodzi konieczność spotkania bezpośredniego i działania w grupie na bardzo małej powierzchni lokalu).
- bezpiecznego pod względem epidemiologicznym odbioru materiałów od pracowników Komisji Wyborczej (konieczność wielokrotnego spotkania bezpośredniego przy odbiorze elementów wystroju lokalu, dokumentów, list wyborczych, obwieszczeń itd).
 
 
Dodatkowo na Przewodniczącej Zarządu spoczywa obowiązek dbałości o zaprzestanie działań we wszystkich lokalizacjach Rady Osiedla, a więc m.in.  w siedzibie, w Klubach Seniora, w Klubach Dziecięcych i Młodzieżowych. Przypominam, że w związku z tym zaleceniem ,wszelkie te lokalizacje powinny zostać nieczynne aż do odwołania zakazu. Ewentualne uchybienia mogą narazić moją osobę jako PZO, a także innych zaangażowanych członków Zarządu, na odpowiedzialność karną, w razie niekontrolowanego zakażenia.
 
W świetle powyższego, na dzień 20 marca 2020, nie widzę możliwości zaangażowania członków Zarządu Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów w proces przygotowania lokalu wyborczego przy ulicy Swojczyckiej 118.
Proces ten jesteśmy gotowi wznowić natychmiast po zdjęciu obostrzeń i zakazów wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce.
 
Z poważaniem
Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów
www.swojczyce.pl