• 9.jpg
 • 1.jpg
 • 7.jpg
 • 16.jpg
 • 8.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • 6.jpg
 • 11.jpg
 • 10.jpg
 • 15.jpg
 • 5.jpg
 • 14.jpg

Pod koniec 2016 roku zwróciliśmy się do Wydziału Inżynierii Miejskiej z wnioskiem w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulic Swojczyckiej i Strachocińskiej - Pismo do ZDiUM w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych 

Większość wskazanych przez nas wtedy lokalizacji została wpisana na listę rozbudowy urządzeń oświetleniowych w ramach programu miejskiego "Budowa  oświetlenia  drogowego  w  celu  doświetlenia miejsc niebezpiecznych". Część z nich zrealizowano już w latach 2018/2019 (ul.Swojczycka, część ul. Strachocińskiej).

Od czwartku 9.04.2020 rozpoczną się kolejne prace, tym razem przy doświetleniu pozostałych przejść dla pieszych w ciągu ul. Strachocińskiej w podanych poniżej lokalizacjach:

 1. – ul. Strachocińska / ul. Mikołowska
 2. – ul. Strachocińska / ul. Zagrodnicza
 3. – ul. Strachocińska / ul. Strumykowa
 4. – ul. Strachocińska / ul. Ubocze

Wykonawcą prac będzie firma Rotomat Sp. z.o.o, od poniedziałku obowiązywać będzie organizacja ruchu zastępczego - będzie ona dotyczyć wyłącznie chodników i ma celu zabezpieczenie prac związanych z budową linii zasilających słupy oświetleniowe we wskazanych lokalizacjach. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2020.

Pismo od wykonawcy - ROTOMAT przejścia ul. Strachocińska