• 13.jpg
 • img2.jpg
 • img4.jpg
 • 23.jpg
 • img10.jpg
 • img8.jpg
 • img7.jpg
 • img6.jpg
 • 12.jpg
 • img5.jpg
 • img9.jpg
 • img1.jpg
 • img3.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 11.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 12.jpg
 • 6.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • prawnik.jpg
 • 7.jpg
 • 5.jpg

23 kwietnia 2017 roku odbyły się wybory do Rad Osiedli Wrocławia VII kadencji na lata 2017 - 2021

Pierwsze sesje Rad Osiedli w kadencji 2017 - 2021 odbywać się będą począwszy od dnia 20 maja 2017 r. zgodnie z harmonogramem.

Dla Rady Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów wyznaczono termin pierwszej sesji na dzień 26.05.2017 w godzinach 16.30 - 18.30

Wszystkie sesje odbędą się w salach budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy Sukiennice 9.

Szczegóły w załącznikach na stronie BIP UM WROCŁAWIA

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie kadencji rad osiedli we Wrocławiu.

Kadencja rad osiedli we Wrocławiu trwa 4 lata licząc od dnia wyboru, co wynika z § 12 ust. 2 statutów wszystkich osiedli w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 lit. a oraz § 2 pkt 4 lit. a uchwały Nr XXXIV/715/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2017 r. poz. 25).

Kadencja rad osiedli pochodzących z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 maja 2013 r., kończy się po 4 latach - w dniu 19 maja 2017 r.

Pełna treść komunikatu w załączniku - KOMUNIKAT

Miejska Komisja Wyborcza podała wyniki wczorajszych wyborów do wrocławskich Rad Osiedla. Zaprzysiężenie nowych radnych, pierwsze posiedzenie Rady Osiedla VII kadencji, wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Osiedla oraz całego Zarządu Osiedla odbędzie się po ustawowym okresie stwierdzenia ważności wyborów. 

Gratulujemy wszystkim nowo wybranych radnym, a wszystkim kandydatom dobrego wyniku. Mieszkańcy liczą na pełną oraz owocną współpracę radnych przez kolejne 4 lata.  Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej - kliknij.

Na osiedlu Strachocin-Swojczyce-Wojnów radnymi w poszczególnych okręgach zostali:

Okręg nr 1 - W okręgu tym nie przeprowadzano wyborów, kandydaci z automatu zostali radnymi:

Renata Berdowicz
Agnieszka Chruściel
Anna Kąkalec
Jarosław Pasierski
Renata Piwko-Wolny
Tadeusz Reder
Beata  Skorupa
Michał Torz
 
Okręg nr 2 - W tym okręgu przeprowadzono wybory w dniu 23.04 - najwięcej ważnych głosów zdobyli i zostali radnymi:
 
Mariusz Tokarz - 152 głosy
Teresa Nowak - 135 głosów
Jolanta Skowrońska - 130 głosów
Rafał Pietrzak - 129 głosów
Stanisław Piątek - 118 głosów
Krystyna Dziedoszycka - 95 głosów
Łukasz Tracz - 87 głosów
 
Informujemy, że do czasu zaprzysiężenia nowej Rady działa organ wykonawczy osiedla - Zarząd Osiedla poprzedniej kadencji.

Już jutro - w niedzielę 23 kwietnia - możesz zadecydować kto będzie pracował na rzecz mieszkańców w Radzie Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów przez najbliższe 4 lata.
W ostatnim dniu kampanii wyborczej przypominamy Państwu sylwetki wszystkich kandydatów z okręgów 1 oraz 2. Przypominamy, że wybory odbywają się tylko w okręgu nr 2, który obejmuje następujące ulice: Badury, Bartnicza, Bazaltowa, Byczyńska, Ceglana, Cementowa, Chałupnicza, Dobrackiego, Drobuta, Ferdynanda Magellana, Folwarczna, Gospodarska, Krzysztofa Kolumba, Ludowa, Marca Polo, Mikołowska, Miłoszycka, Murowana, Mydlana N 1-11, Mysłowicka, Niedziałkowskiego, Osadnicza, Radzionkowska, Rataja, Swojczycka, Świętochłowicka, Treski, Wieśniacza, Wilczycka, Witosa, Wołczyńska, Wschodnia, Zagrodnicza, Zamoyskiego, Zaściankowa. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym ul. SWOJCZYCKA 118 - PARTER! Lokal przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych!